Mes Meat

MES ERP для м’ясопереробки

Mes Meat

Це абсолютно новий продукт для м’ясопереробки на українському ринку, розроблений фахівцями Mes Plus. Він повністю адаптований під реалії українського бізнесу, працює на платформі 1С BAS ERP і вирішує реальні проблеми бізнесу в Україні.

Що отримує керівництво?

Керований, прогнозований бізнес, який відповідає високим вимогам світових стандартів з управління.

Mes Meat засновано на модулі MES (системі управління виробничими процесами).

Для чого потрібна MES ERP система?

Для контролю за технологічними процесами та матеріальними цінностями на підприємстві;

контролю за станом та перерозподілом існуючих ресурсів (технічних, матеріальних, трудових);

диспетчеризації виробництва;

актуальних розрахунків собівартості;

оперативних підрахунків втрат/неякісної та бракованої продукції;

відстеження найбільш витратних етапів виробництва та встановлення причину браку;

створення продукції з високою доданою вартістю;

підвищення швидкості виконання замовлень;

вигідної співпраці з постачальниками та клієнтами;

вдосконалення системи обліку та звітності/створення архівів;

запровадження електронного виробничого документообігу;

глибокого аналізу ефективності виробництва;

календарного планування роботи підприємства.

Що дає використання Mes Meat
на вашому виробництві?

Реєстрація всіх виробничих операцій: ви знаєте коли/як/в якому обсязі сировина заходить на ваше підприємство і володієте повною інформацію що відбувається з нею на кожному етапі виробництва;

Це дає змогу знизити виробничі витрати/зменшити відсоток бракованої продукції;

Підвищення точності обліку: ви володієте всіма даними, а отже маєте реальне уявлення про те що відбувається на вашому виробництві кожен день;

Посилення контролю над виробничою дисципліною: ви знаєте результат роботи кожного співробітника на вашому підприємстві/маєте постійний зв'язок з працівниками – це унеможливлює крадіжки з підприємства та мотивує працювати на результат;

Підвищення оперативності у прийнятті рішень за рахунок щоденного надходження даних про виробничі процеси;

Повна простежуваність партій продукції: від надходження сировини, до виробництва, формування замовлень, їх підготовки і відправлень.

MES ERP для м’ясопереробки

Mes Meat – це український продукт

Розроблений під українського виробника з урахуванням реалій українського бізнесу. Наші фахівці віднайшли найпоширеніші проблеми, які зачіпляють великий, середній і малий бізнес в Україні.

Основна мета Mes Meat – вирішення цих проблем за умови найменших витрат з вашої сторони.

Що очікувати від впровадження Mes Meat
на ваше підприємство?

Автоматизацію виробництва і повний контроль за всіма етапами виробництва;

Щоденні дані про собівартість продукції;

Зниження відсотку браку;

Контроль якості сирої продукції від кожного постачальника;

Допомогу у налагодженні співпраці з мережевими клієнтами;

Вироблення продукції з високою доданою вартістю;

Виробництво, яке відповідає вимогам НАССР, швидке і легке проходження аудитів;

Правильні управлінські рішення, які дадуть змогу заробляти вже сьогодні і розвивати власний бізнес у правильному напрямку.