Mes KPI

Mes KPI

Система керування ефективністю персоналу для управління результативністю організації з використанням ключових показників діяльності (KPI) і збалансованої системи показників.

Для чого потрібна система Mes KPI?

для моніторингу роботи організацій, бізнес-процесів;

аналіз ефективності роботи кожного працівника/окремих відділів/всього виробництва;

створення єдиної системи цілей (показників) та завдань;

контроль за виконанням доручень по кількома показникам (швидкість, результативність тощо);

гнучкий механізм збору, зберігання та розрахунку показників;

звіт по ефективності роботи всієї системи/підрозділу/окремого працівника;

можливість формування системи заохочень: результативність – винагорода.

Що отримує керівництво?

цільове управління підприємством;

автоматизовану систему контролю показників роботи працівників;

ефективну комунікацію з ними;

вироблення системи мотивації та винагород для підвищення ефективності роботи персоналу.

Переваги системи Mes KPI

просте налаштування алгоритмів збору показників та виведених звітів;

зрозумілий графічний дизайн;

інтегрування в існуючі системи.